08-dec

Techniek-lessen voor basisscholen

Sinds dit schooljaar ontvangt het Cals College in IJsselstein -in het kader van het Project Primair Onderwijs (PO) vanuit het regionale Sterk Techniek Onderwijs (STO)-  regelmatig leerlingen van scholen uit het basisonderwijs voor lessen over Wetenschap & Techniek (W&T). De basisscholen uit de regio hebben zich aangemeld na een oproep vanuit het Cals College en konden dit schooljaar zelf aangeven met welke groepen ze wilden komen. Docenten van het Cals gaven al veel uitdagende en leuke lessen aan 6-12 jarigen. 

Enthousiasme voor techniek, daar doen we het allemaal voor
De meeste leerlingen hadden nog geen enkele ervaring met het werken met verschillende materialen en gereedschappen, maar zij pakten het zeer goed op waarbij een aantal groepen zelfs opvallend vlot werkte. Het enthousiasme waarmee ze binnen kwamen,  bleef gedurende de hele les aanwezig en de leerlingen gingen allemaal tevreden met een afgeronde opdracht naar huis. Ook de docenten van de basisscholen zijn blij met de lessen. De reacties die het Cals terugkrijgt vanuit de basisscholen zijn heel positief. Het is niet alleen de kennismaking met Techniek en Technologie, maar ook de kennismaking met het voortgezet onderwijs (VO) wordt als positief ervaren. De leerlingen leren behalve de verschillende vakrichtingen ook hoe de school en de lessen er uit zien zodat ze -als ze straks moeten kiezen naar welke school ze willen gaan- al een goed idee hebben hoe het er op het Cals College aan toe gaat. En dat is iets wat ook voor veel ouders belangrijk is, zodat de stap van PO naar VO straks minder groot is.

W&T in 2022-2023
Helaas liggen de lessen W&T op dit moment stil vanwege de coronamaatregelen, maar zeker vanwege het enthousiasme van iedereen hoop het Cals hiermee  weer zo snel mogelijk te kunnen starten. Vanaf schooljaar 2022-2023 gaat het Cals College zich voor workshops over Techniek en Technologie richten op de groepen 7 en 8 van het regionale PO.