22-mei

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs

Op 1 juli weten we het! Het blijft nog even spannend of de subsidieaanvraag die op 30 maart jl. werd ingediend ook daadwerkelijk wordt toegekend. De samenwerkingsovereenkomst is een mijlpaal in de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven waar we allemaal trots op zijn.

Lees verder
16-mei

Project Technasium: de leukste Leskist

De leerlingen zijn voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) bezig geweest met het ontwerpen van een leskist ter promotie van de technische vakken.

Lees verder